Vården

Fråga mer om kvinnovåld i vården menar experter

Alla kvinnor som söker vård bör få frågan om de varit utsatta för våld, det menar Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, i en rapport som presenteras idag. Det som ett sätt att tidigt upptäcka våld i nära relationer eftersom få personer själv berättar.

Studien visar att det är vanligare att våldsutsatta kvinnor lider av ångest och depression än andra, men att få själva spontant berättar om det.

Flera experter inom området medverkar i rapportern och är överens om att det bör vara en rutin att fråga alla kvinnor om de utsatts för våld.