uppsalapendeln

Fem som vill köra tågen

Det är bara fem tågoperatörer som har ansökt hos Trafikverket om att få ta över trafiken från SJ på sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Förutom SJ själva så har Veolia, Upplands Lokaltrafik, Skandinaviska Jernbanor och Sundsvallsflyg ansökt. Det skriver DN idag. Problemet är enligt Jan Eric Nilsson, som är professor i trafikekonomi, att avregleringen i sig inte kommer att ge bättre trafikflöde utan att Sverige behöver bygga ut infrastrukturen för att öka turtätheten och hålla tiderna.