enköping

Kritik mot vuxenutbildning

Skolinspektionen har hittat brister i vuxenutbildningen som drivs av Enköpings kommun. Det handlar framför allt om att man inte gett tillräckligt med stöd och information till dom studerande, men även att man inte utvärderat om studerande verkligen ges det stöd dom behöver. Dessutom skriver Skolinspektionen att skolans plan mot kränkande behandling inte uppfyller lagens krav. Bristerna ska senast vara åtgärdade inom tre månader