Uppländsk tidning vill bli större

Fria Tidningen som ger ut tidningar i bland annat Uppsala och Östhammar vill öka sin utgivningstakt.
Visionen är att gå från två till fem nummer per vecka.

Kooperativet som ger ut tidningen sysselsätter i dag 45 personer. För att klara en femdagarsutgivning skulle redaktionen behöva anställda ytterligare 20 personer. Det här skriver tidningen Journalisten.