Vildsvin sökes i Bålsta

1:25 min

Håbo kommun efterlyser nu vildsvin via sin hemsida! Eller rättare sagt så vill kommunen ha tips från allmänheten om var de sett vildsvin. Djuren har på senare tid nämligen börjat synas inne i Bålsta allt oftare, och ställer då till stora besvär.

– Vildsvinen har börjat röra på sig från de stora skogsområdena, och vi vill inte att de ska etablera sig närmare bostadsområdena än vad de är idag, säger Ulla Lindroth Andersson, biträdande gatuchef i Håbo kommun.

För två år sedan drabbades Bålsta av en vildsvinsinvasion. Flera tusen kvadratmeter parkgräsmattor, flera fotbollsplaner och ett okänt antal villatomter blev uppbökade, vilket medförde stora kostander för kommunen. Nu verkar vildsvinen alltså vara tillbaka. Teorin är inte att det blivit fler vildsvin i kommunen, utan att djuren av någon okänd anledning börjat leta sig in i tätorten Bålsta.

Hittills har det rört sig om en del uppbökade tomter och häromdagen sågs ett svin springandes på en gata inne i Bålsta. Nu har kommunen alltså gått ut med en efterlysning på sin hemsida där man uppmanar invånare att rapportera när de gjort en vildsvinsspaning, så att kommunen sedan kan vidta de nödvändiga åtgärderna:

– Då har vi en kommunskytt som försöker spana av området och sedan kartlägga hur de rör sig, och om det behövs så skjuter vi av dem också.

Har ni fått in några tips än?

– Ja, vi har faktiskt fått en hel del. Vissa från hemsidan och en del via telefon, säger Ulla Lindroth Andersson, biträdande gatuchef i Håbo kommun.