Färre inbrott i länet - förutom i Enköping

Uppsalapolisen har lyckats få ner antalet bostadsinbrott i länet.  Antalet inbrott har minskat med 24% mellan 2009 - 2010 dessutom är det fler fall som nu går till åklagare. Ett undantag är Enköping där inbrotten har ökat det senaste halvåret. Polisen pekar på inbrottsligor från andra länder, ofta organiserade. Och det går snabbt när ligorna länsar hemmen säger Michael Gustavsson som är närpolischef i Enköping.

- En och en halv timme efter att de gjort inbrottet står de i en pantbank i Stockholm city, vilket gör det svårt för oss som poliser att både förebygga och hinna på de här ligorna, säger Michael Gustavsson.

Trots ökningen av inbrott i Enköping ser det bättre ut i Uppsala län jämfört med övriga landet. Lars Nyfjord, chef för tekniska roteln vid Uppsalapolisen tror att det beror på att man statsat extra på inbrottsbekämpning. Dels har polisen jobbat med att bli synligare och att göra snabbare undersökningar på plats.

- Det är hela kedjan som fungerar bra. Min förhoppmning är att uppklarade brott kommer att öka ännu mer, säger Lars Nyfjord.