Satsning på skolan i Enköping

De styrande allianspolitikerna Enköpings kommun satsar extra på skolan de kommande åren. 24 miljoner extra får skolorna nästa år och ökningen kommer att fortsätta fram till år 2014. Det berättade politikerna på en presskonferens som pågår just nu.

Enköpings kommun ska också fokusera på att vara en tillväxtkommun. Det blir också fler äldreboenden eftersom antalet äldre ökar.