Rhodosresa rör upp lyssnarna

2:45 min

Föräldrar till barn på Ramsta skola utanför Uppsala protesterar mot att skolans ledning och lärare planerar att åka på en fortbildningsresa till Rhodos i augusti. Vår rapportering har väckt mycket känslor. Kommentera du också!

Fortbildningsresan kostar nära 130 000 kronor, och föräldrarna pekar på att samtidigt som den sker tvingas skolan i höst genomföra flera klassammanslagningar, och de säger att det ofta saknas pengar på skolan.
Bengt Thisner är en av föräldrarna: 
- När det fattas pengar och så åker man utomlands på en konferens, det klingar för mig väldigt, väldigt fel, säger en av föräldrarna, Bengt Thisner.

En annan förälder, Bo Söderlund, säger:
- Vi skjutsar våra barn för att skolan inte har råd, vi betalar bussar när de ska ut på friluftsdagar, och det kan jag köpa om skolan har en ekonomisk kris. Men då får man inte använda de pengarna till en utlandsresa.

Ytterligare en förälder, Camilla Wickstrand, säger:
- Det är klart att man blir förbannad och irriterad när det finns andra saker man kan lägga pengar på. Det finns inte bollar så att grabbarna kan spela fotboll på rasterna ens, det får de ta med sig själva.

Det är skolans ledning och lärare, totalt 18 personer, som åker till Rhodos en vecka i augusti till en totalkostnad på nära 130 000 kronor. Personalen gjorde också för tre år sen en resa till Rhodos, den gången för nära 200 000 kronor. Föräldrarna är kritiska både mot resan och mot att de haft svårt att få information om resan. När saken diskuterats i skolrådet har rektorn efteråt, då hon justerat protokollet, strukit det mesta som sagts om resan, vilket fått föräldern Cecilia Bernhardsson att lämna skolrådet:
- Jag känner inget förtroende längre.

På grund av Rhodosresan?
- Till största delen på grund av den, ja.

Rektorn Lena Holmberg säger:
- Jag tycker att vi i skolrådet har haft en väldigt bra dialog.

Lena Holmberg säger att hon ändrat i protokollen för att hon själv velat informera alla föräldrar, något som dock ännu inte skett. Hon har också en helt annan bild än föräldrarna av skolans ekonomi och tycker att man haft råd till det mesta man velat göra. Klass-sammanslagningarna hänger samman med att elevantalet i en del klasser blivit för litet, framhåller hon. Hon säger att båda resorna till Rhodos, den för tre år sen och den kommande till hösten, har till syfte att utveckla personalen i så kallade sokratiska samtal, som är en pedagogisk teknik som används på skolan:

Går det inte att lära sig den här tekniken på hemmaplan?
- Jodå, det gör det. Nu tänker vi koppla det här till att besöka en del historiska platser. Sokratiska samtal har ju sitt ursprung i filosofen Sokrates tankar om lärandet, och vi vill på det här sättet få en naturlig koppling till ursprunget.

Är det här väl använda skattepengar? Fanns det inga hål i skolan att stoppa pengarna i?
- Jag tycker så här, att de här pengarna har vi reserverat för kompetensutveckling därför att vi behöver det. När man har skolan som arbetsplats som jag har, så ser man kanske på behoven på ett annat sätt än vad man gör som förälder. Vi har väl kanske lite olika förutsättningar för att bedöma vad som är nödvändigt eller inte, avslutar Lena Holmberg.

Skolan har fått ett preliminärt godkännande för resan från grundskolechefen Lars Romanus, som främst tittat på programmet.

- Jag ser att programmet är relevant och utvecklande för verksamheten.  

Romanus säger också att kostnaderna inte får dra iväg allt för mycket men att det inte finns något regelverk som talar om hur mycket en sådan resa får kosta.

- En konferensresa som ska vara kompetensutvecklande handlar också om att personalen får tillfälle att umgås med varann under trevliga former och hitta en bra arbetsmiljö tillsammans. Det kommer naturligtvis också att vara bra för barnen att ha en lärargrupp som trivs och arbetar väl tillsammans.