Unikt fynd i Uppsala

8:23 min

Ett unikt fynd har gjorts vid utgrävningar söder om Uppsala högar. Arkeologer har hittat ett antal större, stenfyllda gropar i samband med utgrävningarna inför järnvägsutbyggnaden. Man tror att groparna varit en del av en processionsväg till gravhögarna och offerområdet och att det kan ha stått bautastenar där.

Jonas Wikborg, projektledare för utgrävningarna, säger att det här är det största fynd han varit med om och att de bara förväntat sig att hitta enskilda gropar och små fynd. 

- Man hade aldrig kunnat drömma om att hitta så många gropar till en slags konstruktion i den här omfattningen och som verkar ligga i förhållande till högarna, säger Wikborg.

De mycket ovanlig stengroparna är 1 m djupa ochv ligger med 5-6 meters mellanrum på en rak linje, 75 meter lång.

Arkeologerna vet inte än hur gamla de är men det finns en eldstad i närheten som är daterad till 600 talet e.Kr.