Ansökan om slutförvar granskas

0:48 min

Svensk kärnbränslehanterings ansökan om att får slutförvara kärnbränsle i Forsmark ska nu granskas av den internationella kärnenergiorganisationen NEA, som idag är på plats i Sverige.

Björn Dverstorp på Strålsäkerhetsmyndigheten säger att tanken är att man ska få ett internationellt perspektiv på ansökan.

Men jämförelsen mellan olika förslag till förvar finns inte översatt i den text som NEA ska granska, något SKB fått kritik för.

- Vi har valt att begränsa den internationella gruppens granskning till den långsiktiga säkerheten däremot kommer de titta på SKBs argument för val av förvarsmetod, säger Björn Dverstorp.