Uppsala

Facket kritiserar matbutik

Facket tar nu strid för personal på en matbutik i Uppsala efter att brister i arbetsmiljön uppmärksammats. Det regionala skyddsombudet anser att arbetsgivaren systematiskt kränkt personalen genom bland annat förtal och förföljelser av olika slag.

Facket kräver att en rad åtgärder vidtas och att en mätning ska göras av den psykosociala arbetsmiljön.