kollektivtrafiken

Ja till att landstinget tar över

Uppsala kommun sa igår ja till att låta landstinget ta över ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Anledningen är en ny lag som börjar gälla vid årsskiftet och som säger att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet som är ytterst ansvarig. Kritiska röster menar att det här kommer att leda till att makten över kollektivtrafiken flyttar längre bort från medborgarna. Senast den 22 juni ska samtliga kommuner i länet ha bestämt sig i den här frågan.