Elsie Johansson får medalj

Uppsala författaren Elsie Johansson får medalj av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Hon får medaljen för att hon genom sina verk gjort Uppland känt samtidigt som hon öppnat ögonen för en annan del av landskapets kulturhistoria. Medaljen är utformad av Bror Hjort och delas ut under föreningens årsstämma 22 maj.