Odell laddar för energidebatt

Villka energislag ska vi få elektriciteten ifrån i framtiden? Senare i sommar ska riksdagen debattera saken. Inför den diskussionen har i dag näringsutskottets ordförande kristdemokraten Mats Odell besökt Uppsala.

Han är här för att prata energifrågor med såväl företagare och forskare. Själv tycker han det är viktigt att hitta breda lösningar.

– Det är vindkraft, det är vågkraft, det är vattenkraft. I dag kommer ungefär hälften av vår elektricitet från vattenkraften, andra hälften från kärnkraften. När det gäller uppvärmning så är bioenergi väldigt viktigt. Jag tycker vi ska använda allt det här, en mångfald. Och jag är för att man använder kärnkraft, säger Mats Odell (KD).