"Lättare på 288:an nästa vecka"

Flera lyssnare har hört av sig till oss för att det är så långa köer på 288an mellan Uppsala och Östhammar  i samband med ombyggnaden av vägen. Lars Bengtsson på Trafikverket säger att det finns förklaringar till att det är problem just nu.

- De första sex kilometrarna mellan Jälla och Örby så ska vi bredda och bygga om befintlig väg och det blir ju besvärligt för trafiken att komma fram när det är så. Nästa vecka börjar vi belägga och då löser det upp sig lite och vi får två vägbanor.

Hur ska det bli i midsommar när många ska ut mot Östhammar?

- När arbete inte pågår ska det öppnar två körfält och det hoppas jag ska fungera.