När samhället tar över föräldraskapet

Omfattande kritik mot ungdomshem

Eknäs ungdomshem utanför Enköping får omfattande kritik av Socialstyrelsen. Detta efter att ungdomshemmet inspekterats sedan Socialstyrelsen fått in ett stort antal klagomål på verksamheten.

Eknäs ungdomshem är som Upplandsnytt berättat tidigare ett av statens särskilda ungdomshem. Det är låst och har särskilda befogenheter som till exempel isolering och det drivs av Statens Institutionsstyrelse, SIS.

I slutet av förra året fick Socialstyrelsen in elva klagomål från ungdomar inskrivna på Eknäs men också från föräldrar och från personal.

Nu riktar Socialstyrelsen omfattande kritik mot ungdomshemmet och kräver åtgärder på fem punkter.

I tillsynen har ungdomar, föräldrar och delar av personalen berättat att våld och kränkande behandling förekommer på ungdomshemmet. En kille uppger att personal sparkat honom i magen och en säger att han blivit nedtryckt i sängen vilket gett skador på halsen. Enligt en förälder ska en anställd ha misshandlat en ungdom så att blodvite uppstod.

Institutionschefen och en avdelningsföreståndare nekar till att det förekommer medvetet våld från personalens sida. Men säger att det finns risk att personal använder mer våld än nödvändigt, då personalen saknar kunskap om hur man kan förhindra våldsamma situationer.

Socialstyrelsen kritiserar också att personalen saknar utbildning i de behandlingsmetoder som används och konstaterar att bristerna påverkar ungdomarnas möjligheter till en god och rättssäker vård.

Eknäs ungdomshem har nu drygt en månad på att rapportera till Socialstyrelsen hur bristerna ska åtgärdas.