"Det vi fruktat hade inträffat"

0:45 min

Många av Östersjöns sjöfåglar har minskat kraftigt. Nya beräkningar visar att bland annat ejderstammen halverats på tjugo år och att alfågel minskar ännu mer. På 90-talet gjordes en stor inventering och 2007 kontrollerades sjöfågelbeståndet igen. Resultatet var nedslående.

- Det som vi hade fruktat hade inträffat, att stora sjöfågelbestånd var borta, säger Leif Nilsson, andforsklare vid Lunds universitet, som är en av dem som varit med vid inventeringarna.