Cancerpatient anmäler för lång väntetid

2:09 min

En bröstcancerpatient anmäler nu landstingsledningen i Uppsala till Socialstyrelsen för långa väntetider inom mammografin. Patienten fick vänta nästan två månader på röntgen, och under tiden hann hennes cancer växa och hon fick också en metastas innan hon kom till operation.

Nu anmäler hon både landstingsledningen och vårdbolaget Avesina, som utför mammografin i Uppsala:

– Två månader gick utan att jag blev kallad. Så jag gick med cancer i två månader, utan att veta att jag var sjuk, berättar patienten som vill vara anonym.

Kan du säkert säga att cancern hade spridit sig mindre om det hade varit kortare väntetid?

– Ja, absolut. Tumören var väldigt liten i början och det var noll risk för spridning. Då jag kom på klinisk undersökning två månader senare hade tumören hunnit växa till sju millimeter. En månad därefter vid operationen var tumören tio millimeter och det hade hunnit bildas en metastas.

En del kvinnor med misstänkt bröstcancer har alltså under våren fått vänta omkring två månader på att få komma på röntgen i Uppsala. Det gäller bland andra den kvinna som nu lämnat in en anmälan till Socialstyrelsen. Hon måste nu behandlas med cellgifter i flera månader efter att det visade sig att hennes bröstcancer växt under väntetiden och även lett till en metastas.

Menar du att politikerna i landstinget är skyldiga till att din tumör har växt?

– Då man talar om för dem att det finns problem och de inte gör något åt det, då är de skyldiga.

Det är allvarliga anklagelser?

– Det är ännu allvarligare att man låter människor vänta i flera månader med tumör i kroppen, och att tumören sprider sig och att man kan mista livet.

I landstingsledningen kommenterar kristdemokraten Anna-Karin Klomp anmälan:

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet, men Socialstyrelsen kommer ju nu att göra en bedömning av om väntetiden haft något medicinsk betydelse, och vems ansvar det i så fall är, säger Anna-Karin Klomp (KD).

Vad tycker du om två månaders väntetid?

– Hela den tiden är ju inte bara en väntetid utan det tar också tid att fastställa att det är en tumör. Men jag tycker att två månader är en för lång tid. Huruvida det är medicinskt rimligt eller inte får Socialstyrelsen nu bedöma.

På vårdbolaget Avesina är Eva Gummesson affärsområdeschef:

– Om nu en anmälan är gjord till Socialstyrelsen så tycker jag att vi ska avvakta och se vad den kommer fram till. Vi har gjort allt vi kan för att korta köerna och i dag är vi i fatt, säger Eva Gummesson.