Lång väntan på mammografi

Mer än hälften av de kvinnor som fått en remiss till mammografin i Uppsala län fick vänta längre än de fyra veckor de ska behöva. Det visar en genomgång av hur mammografin fungerat det första halvåret i år. Mammografin fick under våren mycket kritik för långa väntetider. Rapporten visar att kötiderna blev kortare i slutet av våren.