Ny chef för Arlanda

Flygplatsbolaget Swedawia har utsett en ny direktör som ska basa för Arlanda flygplats. Uppdraget går till Kjell-Åke Westin som de senaste åren varit chef för Bromma flygplats. Han har tidigare varit chef för Örebro flygplats och även haft chefsuppdrag för flygbolaget Skyways.