Vuxnas kunskap undersöks

Nu ska vuxnas kunskap och hur man till exempel hanterar information på nätet undersökas i 25 länder. 10 000 svenskar är med i testet, som sammanställs av forskare i Uppsala.

Erik Mellander på institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala berättar att man tidigare bara har undersökt ungas kunskap men nu är det alltså vuxnas tur.

– Det slutliga målet för all utbildning är ju att vi ska kunna klara oss i arbetslivet, och för att kunna se om skolan och arbetslivet har gett oss de kunskaperna så måste man såklart titta på vuxnas färdigheter.

– Ett intressant exempel om man jämför med andra undersökningar är att man tidigare inte tittat på hur man använder datorn som hjälpmedel. Det är väldigt olyckligt, eftersom nästan alla i sitt arbetsliv tvingas använda datorer, säger Erik Mellander, forskare vid IFAU i Uppsala.