Uppsala

Spetsutbildningar i grundskolan

1:06 min

Elever i högstadiet i Uppsala som vill lära sig extra mycket om exempelvis matematik eller humanistiska ämnen kan från nästa läsår får delta i spetsutbildningar.

Uppsala kommun kommer att ansöka om att få vara med i ett försök med såna utbildningar, det säger Cecilia Forss, moderat och ordförande i Barn- och ungdomsnämnden:
– Det finns ju elever som inte tycker att deras potential utnyttjas och som skulle kunna läsa väldigt mycket mera, det finns ju risken att de annars tappar intresset för skolan, säger hon.

Nästa höst startar skolverket en försöksverksamhet med spetsutbildningar i grundskolan. Tanken är att elever från årskurs sju till nio ska få möjlighet att få lära sig extra mycket inom matematik, naturorienterade, samhällsorienterade eller humanistiska ämnen genom att läsa gymnasiekurser.

I Uppsala kommun vill politikerna vara med i försöket. Ännu är det inte klart hur eleverna ska väljas ut, men enligt Skolverkt får tester och prov användas och Cecilia Forss säger att om det blir av så kommer de elever som får extra utbildning i grundskolan också få det i gymnasiet:
– Gymnasiet har ju redan spetsutbildningar så det är ju självklart att det måste fortsätta på det här viset, säger hon.