Inget skadestånd för särskoleplacering

0:19 min

Den kvinna i 30-årsåldern som hävdar att hon som 14-åring felaktigt placerades i särskola får inte det skadestånd som hon har begärt av Östhammars kommun. Det beslutade Barn- och utbildningsnämnden i Östhammar igår. Enligt Roger Lamell som är ordförande för nämnden har kommunen inget ansvar för kvinnans särskoleplacering.

– Barn och utbildningsnämnden bestrider skadeståndsansvar på grund av att kommunen vid tidpunkten för mottagande i särskola och gymnasieskola inte var huvudman för särskoleverksamheten, säger Roger Lamell.

Efter att ha nåtts av informationen om Barn- och utbildningsnämndens beslut säger kvinnans juridiska ombud Edgar Nissen att han är fast besluten om att gå till botten med vad som hänt. Han har nu skickat en förfrågan till Uppsala läns landsting om ifall det kan förhålla sig som kommunen säger, att landstinget bär ansvaret för att kvinnan placerades i särskola. Enligt Edgar Nissen framgår det inte tydligt av den dokumentation som finns vilken samhällskropp som fattade besluten kring särskoleplaceringen, å dessutom fattades besluten under den omvandlingsprocess från 1992-1995 när huvudansvaret för särskolan successivt gick över från landstinget till kommunen.

Kvinnan har via sitt juridiska ombud meddelat att hon kommer att driva frågan vidare tills hon får upprättelse.