ARLANDA

Miljöfokus i ny flygplatsstad

Exploateringen kring Arlanda flygplats fortsätter. Nu finns planer på att bygga en kontorsstad med inriktning mot företag som arbetar med forskning, hållbarhet och miljöteknik.

Airport City, som området ska heta, ska inrymma arbetsplatser för bortåt 50.000 personer inom tio år, det skriver Dagens industri.

Bakom satsningen står bland andra Sigtuna kommun och Luftfartsverket. Kristina Alvendal, föredetta stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm har utsetts till projektledare.