SLU förlorare i budgeten

1:20 min

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, drabbas hårt av neddragningar i regeringens budgetproposition som kom idag. Totalt får SLU 110 miljoner mindre i årets budget.

Pengarna till grundutbildningarna minskas med 30 miljoner och anslaget till universitetets arbete med miljöanalys dras ned med 45 miljoner.

I Uppsala och Enköping hade integrationsminister Erik Ullenhag uppdraget att presentera budgeten för media. Satsningar på bland annat lärarlöner och de allra svagaste i samhället utlovades.