Fortifikationsverket nedläggningshotat

Fortifiktationsverket, som äger och förvaltar en hel del försvarsfastigheter i bland annat Uppsala,  Enköping och Bålsta, kan komma att läggas ned.

Enligt TT har regeringen en proposition på gång nästa år som innebär att byggnader och anläggningar ska överföras till Försvarsmakten, Statens fastighetsverk samt ett helt nytt statligt bolag.

Fortifikationsverket har idag totalt 650 anställda i hela landet.