Sigtuna kommun: Vi följde rutinerna

De båda pojkarna, fyra och åtta år gamla, som i måndags hittades döda vid en brygga i Sigtuna hade varit frånvarande från både skola och förskola i en månad. Eva Hamberg, trygghetschef hos Sigtuna kommun menar att både skola och de sociala myndigheterna i Sigtuna följde de rutiner som fanns.

Mamman till de båda pojkarna är anhållen misstänkt för morden men nekar till brott.

– Vi kommer naturligtvis att titta på de rutiner vi har och är det så att vi hade kunnat agera på annorlunda sätt, så måste vi justera våra rutiner. Men så som det ser ut i dag och utifrån de rapporter och indikationer så fanns det ingenting annat att reagera på, säger Eva Hamberg som är trygghetschef vid Sigtuna kommun.

Hur kan det komma sig att Socialtjänsten inte ingrep vid ett tidigare skede?

– Men Socialtjänsten har ju inte fått några rapporter om att det skulle vara några problem i familjen. De har ju inte haft något att gå på i det avseendet.

Enligt ett utdrag från barn- och ungdomsförvaltningens logg i Sigtuna kommun för arbetet från den 22 augusti då skolan börjar försöker både skola och förskola att få kontakt med mamman till de båda pojkarna. Men bara vid ett fåtal tillfällen lyckas personalen få tag på mamman.

Den 7 september skickar skolan ett brev till mamman där det står att åttaåringen har skolplikt och att skolan kommer att kontakta socialen om inte mamman hör av sig.

Den 12 september ringer förskolan till det ena barnets pappa och får veta att mamman har nytt telefonnummer, men inte heller på det nya numret får man kontakt.

Dagen efter tar skolan kontakt med socialförvaltningen och en lärare gör tillsammans med skolpersonal ett hembesök hos familjen, men det är ingen som öppnar dörren. Samma dag görs en orosanmälan, som är den lägre graden av anmälan, till socialförvaltningen.

– Hade vi fått några rapporter eller indikationer på det så hade vi naturligtvis agerat annorlunda. Men, som sagt, i alla rapporter visar det sig att det var en familj som alla andra, säger Eva Hamberg.