Flera förtidspensioner

2:24 min

Före detta politiker i Heby kommun tar ut förtidspension från två håll samtidigt. Många tycker ju att reglerna kring inkomstgarantin för heltidspolitiker som slutat men inte gått i pension ska stramas upp. Men i Heby kommun gör man alltså tvärt om. Här har det gjorts undantag i reglerna så att de blivit ännu generösare.

Som gammal kommun- och landstingspolitiker tar Centerns Rolf Edlund idag ut förtidspension från flera håll på samma gång.

– Det blir ju några tusenlappar till då. Jag ansökte om det för att det skulle finnas en möjlighet att kunna klara sig någorlunda på den här visstidspensionen, säger Rolf Edlund.

Men det här är ju undandtag från reglerna. Ska inte alla följa samma regler?

– Jo. Det finns ju ... naturligtvis är det så och ... men när jag fick höra att den här möjligheten fann då prövade jag. Sedan är det ju naturligtvis kommunens politiska ledning som tar ställning till det.

Rolf Edlund har varit både kommunalråd i Heby och landstingsråd i Uppsala. Och eftersom han avgått efter han fyllt 50 år har han rätt till politikerpension fram till 65-årsdagen.

Men eftersom den här inkomstgarantin kan påverkas om man har för stora inkomster från andra håll skulle ersättningarna från de olika hållen dra ned varandra. Därför har landstinget i Uppsala län och Heby kommun beslutat att göra ett undantag.

För Heby vägde det också in att Rolf Edlund är 63 år och alltså är nära ålderspensionen, anligt David Olsson (M) som är ordförande för kommunstyrelsens verksamhetsutskott i Heby kommun som fattat beslut om undandtagen.

– Då tyckte vi att det var rimligt att inte två likadana visstidspensioner ska ta ut varandra.

Så ni har gjort villkoren mer generösa?

– Ja, det kan man säga.

Det är ju skattepengar. Hur tänkte ni?

– Ja. Den bedömning vi gjort ... politikerrollen är ju en rätt osäker tillvaro där man inte har någon tillsvidareanställning och det här har vi bedömt som en del av en helhet, säger David Olsson.

Så vad tycker Hebyborna om det här?

– Varför ska de ha dubbelt? Är de värda det? De har ju inte gjort någonting för oss. Vi fick sämre tåg.

– Jag blir förbannad. Ska de få plocka pengar från höger och vänster när inte en annan får göra det?

Nu kan Rolf Edlund plocka ut uppåt 25 000 kronor i månaden i inkomstgaranti. När han avgick som landstingsråd vid årsskiftet sa han att han skulle gå tillbaka till sitt tidigare jobb som bussförare.

– Det har inte blivit så än. Det är så att det är en som har den tjänst som jag kör på och då vill jag se om möjligheten fanns att klara sig på visstidspensionen fram till 65, säger Rolf Edlund.