Patientjournaler spärras

Landstinget i Uppsala blir först i landet med att införa en lokal spärrtjänst i sitt journalsystem. Från och med början av november blir det möjligt för patienter i Uppsala att spärra sin journalinformation från andra landsting eller privata vårdgivares insyn.

Det berättar Benny Eklund, IT-strateg på landstinget, för Upplandsnytt.

Landstinget i Uppsala JO-anmäldes i början av januari i år av en patient som ville att informationen i dennes journal skulle vara tillgänglig endast för läkare på Akademiska sjukhuset. En månad senare mötte man också kritik från Datainspektionen för att patientinformation inte gick att spärra.

Patientdatalagen trädde i kraft för tre år sedan. Först nu kan Sveriges landsting möta kraven.