Räddningstjänsterna slås ihop

Tierp, Uppsala och Östhammar kommer redan i januari 2012 att få gemensam räddningstjänst. Det handlar om ett samarbete där Uppsala ska vara värdkommun och en gemensam nämnd ska ansvara för räddningstjänsten i de tre kommunerna. Antalet brandstationer kommer inte att ändras och förändringarna sker framförallt på adminstrativ nivå. All personal kommer i framtiden att vara anställda av Uppsala kommun och utbildningen av personalen kommer att stärkas. Man kommer också att investera mer i fordon och materiel.