Tierp

Protester mot att köpa arenans namn

Skattebetalarnas förening i Tierps kommun protesterar nu mot beslutet om att 8,5 miljoner av skattemedlen ska användas till att köpa namnet på Tierp arena. Kommunen har bestämt sig för att köpa rätten att använda det namnet under 15 års tid till. Politikerna motiverar investeringen med att det ger draghjälp åt kommunen att arenan heter så. Skattebetalarnas förening tycker inte att det här är okej och uppmanar därför nu Tierpborna att överklaga beslutet.