Ingen kontroll av inkomstuppgifter

1:52 min

Vår gransking visar nu också att det inte finns någon kontroll av om rätt summa betalas ut. KPA, som administrerar de flesta politikerpensionerna, litar helt på uppgifter som politikerna själva lämnar in.

Det berättar Gunilla Hallenberg som är chef för avtal och produkt på KPA.

– De här uppgifterna, där intygar man på heder och samvete att man har uppgett korrekta uppgifter, säger hon.

De tidigare kommunal- och landstingsråden har rätt att ha en del förvärvsinkomsteroch ersättningar från andra håll utan att inkomstgarantin dras ner, uppåt tiotusen kronor i månaden. Men överskjutande inkomster ska enligt de regler som gäller nu dra ned politikerpensionen.

Systemet bygger alltså helt på att de fyller i sina inkomstuppgifter rätt. Det jämförs inte med taxeringsuppgifter till exempel. I sällsynst fall granskar KPA uppgifterna, då alltid efter att kommunen eller landstinget själv bett om det av någon anledning.

Men riksdagspolitikernas inkomstgaranti däremot finns det striktare koll på. Där görs stickprover för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut, berättar Statens tjänstepensionsverk, som har hand om utbetalningarna.

Finns det anledning av strama upp kontrollerna av lokalpolitikernas utbetalningar? Vi frågar Erik Weiman, moderat ordförande för landstingsstyrelsen i Uppsala län.

– Jag förutsätter att man ska kunna lita på en person som haft en lång tids uppdrag som förtroendevald, säger Erik Weiman.

Så ni litar på att folk rapporterar in rätt?

– Det är det som hela systemet bygger på.

När det gäller Riksdagspolitikerna gör man stickprov. Varför ska det vara mindre koll på kommun- och landstingspolitiker?

– Det kan jag inte svara på på rak arm. Jag hänvisar till att det är KPA som sköter hanteringen av hur de här pensionerna följs upp och utbetalas för vår del.

Men det är ju era skattebetelares pengar?

– Ja, men jag tror det är väldigt klokt att vi har ett nationellt gemensamt system för kommuner och landsting, säger Erik Weiman.