Idrottshallar kan säljas

2:09 min

Enköpings kommun kan komma att sälja ut flera av sina stora idrottsanläggningar. Det gäller både den största anläggningen Idrottshuset och den närliggande ishallen Bahcohallen, liksom fotbollsplanerna på fältet intill.

Det här är en lösning som nu diskuteras och som skulle innebära att näringslivet går in med pengar och tillsammans med kommunen äger och driver hela området med idrottsanläggningarna. Det säger Centerpartiets kommunalråd Urban Wahlberg.

– Det är otroligt mycket pengar inblandat och kommunens budget är ansträngd, så att vi vill utforska alla möjliga alternativ som finns till hands för att se till att vi får ut så mycket som möjligt av det här området för de pengarna vi har, säger han.

– Om vi nu beslutar att gå vidare med en extern aktör så kommer vi använda oss av en upphandlingsmodell där man mot ett flertal aktörer i dialogform kan arbeta ut det slutgiltiga förslaget.

På måndag är alla kommunpolitiker i Enköping kallade till ett informationsmöte om idrottsanläggningarna. Kommunledningen kommer då att berätta om de alternativ som nu finns.

Antingen att fortsätta driva anläggningarna i egen regi, eller att söka en form av s k OPS-lösning, där näringslivet går in med pengar och är med och både äger och driver anläggningarna i samarbete med kommunen.

Det som från början gjort att kommunen sökt efter möjligheten till en ny lösning är att simhallen, som är del av Idrottshuset, varit så sliten att det varit nödvändigt att snart rusta upp och renovera den.

Den utredningen har nu till slut nått en punkt där kommunen diskuterar att låta en stor del av idrottsområdet kring Torggatan få ett nytt ägande.

– I de ramarna så är det Idrottshuset och i och med att simhallen sitter ihop med Idrottshuset och också ishallen eftersom det finns stora energivinster att göra när man kopplar en ishall mot en simhall, säger Urban Wahlin.

Vad väntar du för reaktioner?

– Jag hoppas att alla förstår att vi vill jämföra alternativ innan vi bestämmer oss. Beslutet är inte fattat ännu om vilken väg vi kommer gå vidare och vi vill kunna jämföra innan vi fattar beslut.