Forsmark måste gå igenom säkerhetssystem

Forsmarks kärnkraftverk åläggs nu av Strålsäkerhetsmyndigheten att gå igenom rutinerna för sina säkerhetssystem. 

Det är alla tre reaktorer vid Forsmark som måste gås igenom. Strålsäkerhetsmyndigheten kräver en systematisk genomgång av rutinerna för säkerhetssystemen, och då närmare bestämt av de funktioner i säkerhetssystemet som signalerar att allt är klart och störningsfritt för drift.

Egentligen är det inte problem vid Forsmark som föranleder kravet från Strålsäkerhetsmyndigheten, utan en händelse vid Ringhals. Efter ett brandtillbud i reaktorinneslutningen på Ringhals 2 så hittades främmande föremål i en del av säkerhetssystemet, den del som kyler reaktorinneslutningen med vattensprinkling, och det visade sig att de främmande föremålen härrörde från svetsarbeten och att föremålen efter svetsningarna hade fastnat i ledningar i systemet. Strax efteråt kunde man konstatera att samma sak inträffat också på Ringhals 4, och vid båda tillfällena hade provningarna som gjorts inte upptäckt bristerna. Och det är det som gör att Strålsäkerhetsmyndigheten nu kräver att också Forsmark och Oskarshamn granskar rutinerna på just de här punkterna för att avhjälpa det som kanske är ett genomgående systemfel på de svenska kärnkraftverken. Redovisningen ska vara klar till den 15 december.