AKADEMISKA SJUKHUSET

Ny sjukhuschef utsedd

Som Upplandsnytt kunde berätta redan i morse så är det nu klart vem som blir ny chef för Akademiska sjukhuset i Uppsala efter alla chefsavhopp. Det blir den 60-årige professorn och uppsalabon Lennart Persson som blir ny chef för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vad tycker du om valet av ny chef för Akademiska sjukhuset i Uppsala? kommentera här!

Det har tagit tio månader att hitta en ny chef för Akademiska, men nu har landstingsledningen bestämt sig vem som ska efterträda Marie Beckman Suurküla.
– Det är ingen hemlighet att det finns ekonomiska problem, men jag vet också att det är ett sjukhus med oerhört duktigt folk och bra verksamhet, så på det viset vet jag vad jag ger míg in i. Men sen står vi inför utmaningar och de är ju till viss del okända, säger han.

Lennart Persson är en mycket välmeriterad person som också har lång erfarenhet av arbete på Akademiska.

Lennart Persson är 60 år och är bosatt i Uppsala. Han är professor i neurokirurgi och var från 1980-talet verksam på Akademiska vid neurokirurgiska kliniken och kom senare också att bli divisionschef för neurodivisionen.

Efter många år i Uppsala så bytte han så jobb 2006,  han blev då chef för den förvaltning som planerar och bygger det nya universitetssjukhuset i Stockholm, Nya Karolinska Solna, som beräknas bli klart om fem år och som ska bli ett av världens mest avancerade universitetssjukhus.

Det är alltså ett synnerligen kvalificerat uppdrag han haft innan han nu återvänder till sin gamla arbetsplats och tar på sig den tuffa uppgiften att leda Akademiska, som i viss mån är en konkurrent till det nya universitetssjukhuset i Stockholm. Det är alltså ett utsatt jobb han tar sig an.

Akademiska har de senaste åren haft konstanta problem med att klara ekonomin, och det har tidvis rått missnöje bland anställda över arbetsförhållanden och över relationerna till sjukhusledningen, och en hel del anställda har till följd av sitt missnöje lämnat sjukhuset för andra arbetsgivare. Lennart Persson hoppas att han kan göra någotning åt detta:
– Det har ju varit ekonomiska problem och det leder ju ofta till missmod, men jag hoppas kunna vända detta nu.