Sex farliga vägar i länet

Nu har en lista tagits fram på landets farligaste vägar. Trafikverket har kommit fram till att sex vägar här i Uppland är bland de 55 farligaste i landet.

Till exempel finns riksvägarna 72 och 76 och E18 med. E4 är däremot inte lika farlig, enligt genomgången som gjorts.