Växter räddas av elledningar

Nu visar det sig att växtarter har räddats kvar i vårt landskap tack vare kraftledningar. De här växterna trivdes förr i det öppna landskapet som vårdades av lantbrukare och deras djur. Nu trivs dem under ledningar eftersom skötseln av marken därunder påminner om tidigare jordbruksmarker.

Vi träffade Roger Svensson på Sveriges lantbruksuniversitet vid kraftledningen ute i Lydinge.