Mer privatvård att vänta

Landstinget i Uppsala har fortfarande för långa operationsköer och har inte levt upp till kraven i Vårdgarantin på hela året. Så nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bestämt att man måste lägga ut ännu mer operationer på privata vårdföretag för att kunna leva upp till kraven i Vårdgarantin. Men som det ser ut nu så kommer man inte kunna nå fram till kraven för att fullt ut kunna få del av den så kallade "kömiljarden" som ju togs fram för att motivera ökad tillgänglighet.