Tvångsutvisningar ska övervakas

Sverige måste öka insynen kring sina tvångsutvisningar. Det kräver nu EU:s gränskontrollmyndighet Frontex.

Stora protester har under det senaste året ägt rum bland annat utanför flyktingförvaret i Märsta, och polisen har varit ovilliga lämna ut några uppgifter om utvisningarna.

Efter kraven från frontex kommer nu oberoende observatörer att vara med under utvisningsförfarandet och se till att inga rättigheter kränks.