Reaktor 3 sätts igång

I kväll kommer bland annat Forsmarks reaktor 3 tas i bruk tillsammans med Oskarshamns reaktor 2. Egentligen skulle Forsmarksreaktorn egentligen ha startats redan under söndagskvällen men starten har försenats. Av de svenska kärnkraftsverkens totalt tio reaktorer har sex varit ur produktion den senaste tiden.