SAS-anställda överklagar

21 tidigare anställda vid SAS, framförallt på Arlanda, har begärt resning i Högsta domstolen i ett mål. De 21 sas upp för att de var för gamla och satte därför igång en process mot SAS för åldersdiskriminering.

Det tvistemålet förlorade doe men nu hänvisar de bland annat till en senare tillkommen EU-dom som de menar går stick i stäv med utgången i målet.