UPPSALA

Kraftigt försämrad ekonomi

Uppsala kommuns ekonomi har försämrats under hösten. Resultatet för i år pekar nu på ett plus på omkring 40 miljoner, vilket är en kraftig försämring från resultatet till och med augusti där överskottet låg på plus 250 miljoner.

Stigande nettokostnader för alla kärnverksamheter ligger bakom försämringen, enligt kommunens ekonomiavdelning. Särskilt stiger kostnaderna för pensioner och vinterväghållning.