Färre felparkerade cyklar

Antalet felparkerade cyklar har minskat till hälften i centrala Uppsala, om man jämför med för två år sedan. Förra året tog ju kommunen i med hårdhanskarna mot felparkeringen och man tror att det i kombination med fler och bättre placerade cykelställ har gjort att färre ställer sin cykel fel.