"Vårdcentraler etablerar sig där det finns rika patienter"

1:39 min

Ge mer pengar till vårdcentraler i socialt utsatta områden. Det vill de rödgröna partierna. Men alliansen som styr landstinget säger nej till det.

Dagens ersättningssystem gör att vårdcentralerna öppnar där det finns välmående patienter säger socialdemokraternas Vivianne Macdisi:

– Det finns incitament för privata vårdgivare att etablera sig där det finns friska och rika patienter. Carema vill till exempel nu etablera en filial på Vaksalagatan 22. Det är ett bevis på att ersättningssystemet inte fungerar. Ur ett patient- och befolkningsperspektiv skulle det vara mycket bättre om de öppnade en filial i Gottsunda, säger Vivianne Macdisi (S).

Många landsting ger extra pengar till vårdcentraler som finns i socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, låga inkomster och höga sjuktal - eftersom det ger ett större tryck på vården. Men i Uppsala ges inte extrapengar för det.  Men det får konsekvenser säger Febe Zetterlund som är chef för vårdcentralen i Gottsunda.

– Jag ser klara risker att såna här vårdcentraler utarmas. Att göra det kommer att kosta samhället oerhört mycket mer pengar i form av sociala kostnader och mänskligt lidande, säger Febe Zetterlund.

I år har Gottsunda vårdcentral Uppsalas sämsta tillgänglighet. Många får inte telefonkontakt samma dag. Och var trejde patient får vänta mer än sju dagar på en läkartid.

För två år sen ville de rödgröna partierna att vårdcentraler i socialt utsatta områden ska få ersättning för det. Eller att ersättningsnivåerna tar hänsyn till vårdtyngd och socioekonomiska faktorer, som det mer formellt heter.

Men allianspartierna har sagt nej till det. Dagens system ger extra ersättning för gamla patienter och för tolkar som behövs - men ingen socioekonomisk fördelning.

-- Vi har valt ett ersättningssystem som vi tycker är bra för alla vårdcentraler. Det finns fler områden i Uppsala län som har problem med vårdtyngd. Men där har vi inte sett samma problem som i Gottsunda. Jag tror att det finns incitament för att lyckas med verksamheten, säger Miriam Eriksson (KD) som är ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.