Seminarieparken

Krav på högre beslut

2:21 min

Inför beslutet att bygga bostäder vid Seminarieparken i Uppsala höjs nu röster för att beslutet inte borde fattas i kommunens byggnadsnämnd som är planerat, utan att det i stället borde flyttas till kommunfullmäktige, alltså kommunens högsta beslutande organ. Vem tycker du ska besluta om Seminarieparken, och hur viktigt beslut är det egentligen? Kommentera här!

Kommunfullmäktige är ett mer lämpligt forum för den här frågan, menar bland andra Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau: 
- Det är ett väldigt stort beslut som engagerar många uppsalabor. Byggnadsnämnden är en instans där många av ledamöterna har ett intresse av att bygga, det är därför man sitter där. I kommunfullmäktige finns många olika intressen som samspelar, vilket gör att det kan bli ett annat beslut och vi får också en mer offentlig debatt, säger Ilona Szatmari Waldau (V).

Ska det bli bostäder vid det gamla Lärarseminariet i Luthagen eller ska det inte det? Runt årsskiftet är det meningen att kommunens byggnadsnämnd ska fatta beslut. Men nu höjs alltså röster för att byggnadsnämnden inte ska få avgöra saken, utan att frågan i stället bör lyftas till kommunfullmäktige. Var beslutet fattas kan nämligen påverka vad beslutet blir.

Fattas beslutet i  byggnadsnämnden så blir det säkerligen ett ja till bygget. Där finns en klar majoritet, med Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Men skulle frågan i stället avgöras i kommunfullmäktige så är utgången mer oviss. Både hos Socialdemokraterna och Moderaterna finns dem som är kritiska mot bygget, och båda de partiernas representanter i kulturnämnden har tidigare sagt nej till att bygga bostäder här. Anna-Karin Westerlund, moderat ledamot i kulturnämnden, anser att beslutet bör flyttas från byggnadsnämnden:
- Jag tycker nog att det ska tas i kommunfullmäktige. Det är ju ett kulturmiljöärende, säger Anna-Karin Westerlund (M).

Men hennes partikamrat Liv Hahne, ordförande i byggnadsnämnden, menar att det är byggnadsnämnden som ska ta beslutet:
- Byggplanerna stämmer överens med både översiktsplan och med programmet för området, och då är det delegerat till byggnadsnämnden att ta beslutet, säger Liv Hahne (M).

En fråga är då också om kommunfullmäktige skulle ha rätt att ta över avgörandet från byggnadsnämnden. Ordförande för kommunfullmäktige är moderaten Lars Bäcklund:
- I nuläget tror jag faktiskt inte att det är möjligt. Vad som måste ske i så fall är att byggnadsnämnden tar ett beslut, som då kan överklagas och där man ber förvaltningsrätten att upphäva beslutet, säger Lars Bäcklund (M).

Frågan om bostadsbygge vid lärarseminariet är en fråga med många olika bottnar. Skulle det till exempel bli aktuellt med en kommunal folkomröstning till följd av den pågående namninsamlingen, ja, i så fall kommer ärendet ändå att hamna hos kommunfullmäktige, eller om länsstyrelsen kommer fram till att Seminarieområdet ska klassas som byggnadsminne, ja, också då hamnar saken hos kommunfullmäktige.