Brist på återvinningsstationer

Många stasdsdelar i Uppsala saknar  återvinningsstationer, och det här fördyrar sophanteringen med flera miljoner varje år.

Mia Steinbach regionchef på Förpacknings-och tidningsinsamlingn som har ansvar för ett 50-tal kommuner säger till Upsala Nya Tidning att problemen att anlägga återvinningsstationer är stört i Uppsala eftersom anläggningsbyggena överklagas så ofta här.