Gymnasieprogram läggs ned i Tierp

Tierps kommunstyrelse har nu beslutat att lägga ner flera gymnasieprogram. Det blir industri-, restaurang- och barn- och fritidsprogrammen som försvinner från höstterminen 2012. Orsaken är minskande elevkullar och konkurrens från andra skolor skriver Arbetatarbladet. Den borgerliga oppositionen ville hellre lägga ner andra program.