Herrängbo får bygga på strand

En fastighetsägare i Herräng i Norrtälje kommun har beviljats strandskyddsdispens för att bygga en brygga och lägga upp muddringsmassor på stranden. Fastighetsägaren får däremot inte ställa upp möbler eller på annat hindra allmänheten att komma dit.