Åttio kronor dyrare på akuten

Den borgerliga majoriteten i Uppsala läns landsting har nu bestämt sig för vilka höjningar av patientavgifterna man vill genomföra från och med årsskiftet. Bland annat blir det höjd avgift för besök på akutmottagningarna på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett från 300 kronor till 380.

Gränsen för högkostnadsskyddet för sjukvård höjs också från 900 till 1100 kr.

Höjningarna beräknas ge landstinget 20 miljoner mer i intäkter nästa år.