Högbergsskolan mister tre program

1:11 min

Högbergsskolan i Tierp förlorar tre av sina gymnasieprogram nästa höst på grund av att eleverna är för få. Lärarnas riksförbunds kommunombud i Tierp, Christer Olausson, tycker inte att det är  en bra lösning att lägga ner program.

– Om det nu är för lite sökande till en kurs kan man bedriva en annan form där en lärare finns i klassrummet där flera klasser läser olika kurser med samma lärare så att kostnaderna minimeras men programmen finns kvar, säger Christer Olausson.

Hösten 2012 kommer Högbergsskolans industri, barn- och fritid och restaurangprogram att läggas ner på grund av att det är för få sökande. Christer Olaussen tycker inte att man har tittat tillräckligt på alternativa lösningar. Kommunstyrelsens ordförande i Tierp, Bengt-Olov Eriksson, tycker däremot att det är ett bra beslut. Enligt honom är det de utbildningar med minst sökande som har plockats bort.

– Den stora orsaken är att elevkullarna kommer att minska kraftigt framöver. Vi har idag runt 630 elever på Högbergsskolan men om några få år räknar vi med att det har sjunkit till 400. Vi resonerar så att med ett vikande elevunderlag gäller det att göra skolan och de program som finns kvar så pass attraktiva så att vi får våra elever att söka vår skola istället för att söka sig till andra skolor, säger Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tierp.


Reportrar:
Cathrin Reth cathrin.reth@sverigesradio.se
Sanna Karlsson sanna.karlsson@sverigesradio.se